Thursday, May 3, 2012

common sense

"kaum wanita senang masuk neraka kerana mulutnya, kaum laki laki pula kerana matanya"

"Barang siapa yang tidak menyibukkan diri dalam kebaikan, nescaya ia akan di sibukkan dalam keburukkan"

No comments: